Ми у соціальних мережах:
Головна Новини Новини університету Захисти кандидатських дисертацій
Захисти кандидатських дисертацій
06.06.2015 Новини університету

22 травня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету відбулися захисти дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Асистент кафедри економіки праці та менеджменту КНТУ Тетяна Рябоволик захистила дисертацію на тему «Державне регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Робота виконана в Кіровоградському національному технічному університеті. Науковий керівник – доцент кафедри економіки праці та менеджменту КНТУ, кандидат економічних наук Ольга Ткачук.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Наталя Ушенко, завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу; кандидат економічних наук Наталія Гаркавенко, старший науковий співробітник відділу досліджень рівня життя населення Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України.

Дисертація Тетяни Рябоволик присвячена поглибленню теоретико-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки України. В роботі визначено сутність та особливості зайнятості населення в інноваційному секторі економіки, проведено класифікацію факторів впливу та сформовано комплексну систему оцінювання стану зайнятості населення в інноваційному секторі. Обґрунтовано специфіку реалізації державної політики, функцій, важелів, методів та інструментів державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі. Проведено компаративний аналіз стану зайнятості населення в інноваційному секторі економіки у міжнародному, державному та регіональному вимірі. Розроблено алгоритм, структуру та напрями розробки і реалізації стратегії державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки України.

Автором запропоновано шляхи вдосконалення правових, організаційно-економічних, адміністративних, податкових та інформаційних важелів регулюючого механізму, обґрунтовано методичне забезпечення моніторингу результативності державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки.

Також представник інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України Юрій Злидник захистив дисертацію за темою «Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Науковий керівник – завідувач сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук Мар’яна Мельник.Джерело: http://www.kntu.kr.ua/novin/novin_25.05.2015/index.html