Ми у соціальних мережах:
Захист дисертації
11.07.2016 Новини університету

Восьмого липня на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Автор дисертації на тему «АКТИВІЗАЦІЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО- ТРУДОВИХ ВІДНОСИН» (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) – в.о. керівника відділу по роботі з персоналом ДК НЕК «Укренерго» Тетяна Беляк.

Для України, яка обрала шлях ринкових перетворень та євроінтеграції, проблематика корпоративної культури набуває особливої актуальності. Соціальний мир в Україні значною мірою визначатиметься здатністю соціальних партнерів вступати у діалог та досягати компромісів, керуючись цінностями прогресивної корпоративної культури. Для цього необхідно переосмислити концепцію та моделі корпоративної культури як потужного джерела активної соціальної взаємодії, гармонійного розвитку соціально-трудових відносин.

Дисертаційна робота виконана у Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, науковий керівник – доктор економічних наук, професор Семикіна Марина Валентинівна.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Петрова Ірина Леонідівна, Університет економіки та права «Крок» (м. Київ), завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки;

кандидат економічних наук, доцент Щетініна Людмила Валеріївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кіровоградського національного технічного університету.