Ми у соціальних мережах:
Головна Новини Новини університету Вітаємо Ілону Царенко з захистом дисертації!
Вітаємо Ілону Царенко з захистом дисертації!
09.11.2018 Новини університету

Вітаємо аспірантку кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності з достроковим захистом дисертації на тему: «Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ilona Tsarenko, науковий керівник д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЦНТУ Олександр Левченко 


Офіційні опоненти: д.е.н., професор, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України, Ірина Сергіївна Каленюк та к.е.н,, головний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України Ірина Григорівна Карзун.


Дисертантка на даний час має більше 30 наукових праць, в тому числі таких, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus, Index Copernicus, Web of Science ). 
Ilona Tsarenko вільно володіє англійською та французькою мовами, неодноразова проходила стажування у Франції, навесні 2018 року стала стипендіатом Міністерства освіти та науки Словацької Республіки, пройшла стажування на кафедрі фінансів економічного факультету Технічного університету м. Кошице (Словацька Республіка).
За час навчання в аспірантурі була стипендіатом Президента України, в 2018 році була відзначена стипендією облдержадміністрації і обласної ради для аспірантів та докторантів, які навчаються у ВНЗ Кіровоградської області.
Як відзначили офіційні опоненти дисертантки її наукове дослідження охоплює широкий спектр проблем і водночас характеризується глибиною і комплексністю, а сама дисертантка є науковцем нової генерації.
Таке ґрунтовне наукове дослідження викликало неабиякий інтерес та зацікавленість у всіх членів Спеціалізованої Вченої ради!!! 
Вітаємо Ilona Tsarenko та щиро бажаємо нових наукових здобутків, цікавих результатів досліджень та успіхів в нелегкій, але дуже цікавій роботі!