Ми у соціальних мережах:
Головна Новини Новини університету ІІ Обласна науково-практична конференція учнівської та студентської молоді ( участь безкоштовна)
ІІ Обласна науково-практична конференція учнівської та студентської молоді ( участь безкоштовна)
07.10.2015 Новини університету
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Обласної науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді «Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 26 листопада 2015 року на факультеті економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету

Відкриття конференції 26 листопада 2015 року о 12 год. 15 хв. в аудиторії 453 Кіровоградського національного технічного університету (проспект Університетський, 8).
Реєстрація учасників конференції з 08.00 до 09.15 год. (I поверх, центральний корпус Кіровоградського національного технічного університету).
Головні напрями роботи:
 Сучасна економіка: досвід, проблеми і перспективи розвитку.
 Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку.
 Теорія та практика менеджменту: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти.
 Проблеми теорії та практики економіки в умовах інтеграційних процесів в Україні.
 Зміни глобальної господарської системи.
 Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення.
Форми участі в конференції:
 доповідь на пленарному засіданні;
 доповідь на секційному засіданні;
 публікація матеріалів доповіді.
Програма конференції включає:
 відкриття конференції;
 пленарне засідання;
 участь в засіданні секцій, круглих столів;
 зустріч з провідними науковцями України;
 культурно-розважальна програма.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції просимо Вас до 24 листопада 2015 року подати в оргкомітет:
 авторську довідку;
 роздруковані матеріали українською, російською або англійською мовами з електронним носієм;
 рецензію наукового керівника чи фахівця, засвідчену підписом.
Вимоги до матеріалів:
Матеріали конференції друкуються у електронному збірнику Кіровоградського національного технічного університету “НАУКОВІ ЗАПИСКИ” БЕЗКОШТОВНО.
Роздруковані матеріали повинні мати обсяг 2-4 сторінки друкованого тексту.
У змісті статті необхідно віддзеркалити нові результати досліджень, які раніше (або паралельно) не публікувалися у наукових виданнях. Для дотримання вимог ВАК України до наукових статей (Постанова від 15 січня 2003 р. № 7-06) рекомендуємо жирним шрифтом виділити такі її елементи: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.
Форма: електронний варіант просимо виконувати в редакторі Word формат rtf; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 10мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; формат паперу – А4. Рисунки надавати за можливості векторною графікою. Скановані рисунки – з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати в Microsoft Education 3.0. Написи до рисунків, схем, таблиць і список використаних джерел – шрифтом розміром 12 пт. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних дужках.
Шифр УДК: в першому рядку зліва вирівняти за першою літерою другого рядка основного тексту.
Анотації та ключові слова – рідною (перед текстом статті) та англійською (після бібліографії) мовами (міжрядковий інтервал – 1; розмір шрифту – 12).
Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НАПРАВЛЯТИ МАТЕРІАЛИ НА ДОДАТКОВЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ, ВІДХИЛЯТИ СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ АБО НАУКОВИМ НАПРЯМКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ. Матеріали з позначкою «На конференцію» просимо надсилати за адресою:
Факультет економіки та менеджменту,
Кіровоградський національний технічний університет,
проспект Університетський, 8 м. Кіровоград 25006;
Тел.: (0522)39-05-84;
моб.т. 050-487-12-53; 067-520-30-94; 050-83-94-535;
Вичерпна інформація про вимоги до публікацій – на сайті: www.kntu.kr.ua
Відповідальний секретар: Глевацька Н.М.
(тел. 050-83-94-535)
E-mail: glev_tata@mail.ru