Ми у соціальних мережах:
Головна Новини Новини освіти ЦНТУ в першій сотні рейтингу за індексом Гірша в системі Google Scholar
ЦНТУ в першій сотні рейтингу за індексом Гірша в системі Google Scholar
18.01.2019 Новини освіти

Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України, її розробником є Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Система «Бібліометрика української науки» – єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів; статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України; бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання ефективності наукової діяльності тощо.

Інформаційні ресурси системи формуються шляхом опрацювання бібліометричних профілів платформи Google Scholar та бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

Індекс Гірша (h-індекс) є показником впливовості наукових праць вченого, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях.

За даними системи «Бібліометрика української науки», станом на грудень 2018 року науковці Центральноукраїнського національного технічного університету, зареєстровані на платформі Google Scholar, мали сукупний h-індекс 28, що загалом дозволило ЦНТУ посісти місце в першій сотні рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів (96-99 місця).

За інформацією порталу «Бібліометрика української науки»