Ми у соціальних мережах:
 

Левченко Олександр Миколайович  

доктор економічних наук, професор завідувач кафедрою «Економіки праці та менеджменту», проректор з наукової роботи КНТУ, голова Спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, Народився 19.05.1973 року в м. Кіровоград Левченко Олександр Миколайович в 1995 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Підйомнo-транспортні, будівельні, шляхові машини та устаткування» і отримав кваліфікацію інженера-механіка. Потім продовжив навчання в аспірантурі на денній формі навчання за спеціальністю 08.09.03 «Праця, заробітна плата і рівень життя» Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» на тему: ««Підвищення якості трудового потенціалу на регіональному рівні» на матеріалах Кіровоградської області». З вересня 2000 р. - доцент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського державного технічного університету.
3 квітня 2004 року виконував обов’язки декана факультету підготовки студентів для зарубіжних країн. З 2005 року став дійсним членом-кореспондентом Академії економічних наук. У вересні 2007 року очолив факультет економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету. З 2008 року став дійсним академіком Академії економічних наук України. Проходив навчання на підприємствах та в навчальних закладах в США, Франції та Великобританії.
В 2010 р. захистив докторську дисертацію в науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему: «Концептуальні засади державного регулювання процесу відтворення професіонального потенціалу України». Поряд з основною роботою з 2010 - 2015 р. був депутатом міської ради та заступником голови бюджетної комісії. З вересня 2012 року по теперішній час завідувач кафедри «Економіки праці та менеджменту». З листопада 2012 р. по лютий 2013 р. проходив стажування в МОН України на посаді першого заступника директора департаменту вищої освіти. В лютому 2014 р. отримав звання професора, з березня того ж року - по теперішній час проректор з наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету. В 2015 р. професор Левченко став членом Виконавчого комітету міста Кіровограда. Олександр Миколайович активно приймає участь в експертних групах по розробці планів стратегій економічного та соціального розвитку області.
Внаслідок потреби у фахівцях вищої кваліфікації для роботи у ВНЗ центральної частини України з метою викладання таких навчальних курсів як: «Національна економіка», «Соціальна економіка», «Макроекономіка», «Державне регулювання економіки», «Державне управління економікою» стало необхідним відкриття спеціальності 08.00.03 - економіка і управління національним господарством. Саме тому у 2011 році за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством в КНТУ було відкрито аспірантуру (наказ №1514 від 22.12.2011 р.). Левченко Олександр Миколайович приймав активну участь у відкритті та очолив Спеціалізовану Вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за двома спеціальностями: 08.00.03 – економіка і управління національним господарством та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Професор Левченко О.М. є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Під його науковим керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації. Левченко О.М. розробляє та забезпечує навчально-методичним матеріалом курси, які він викладає. Ним впроваджено в навчальний процес багато навчальних курсів, серед них: курс «Стратегічний менеджмент», розроблено курси «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Теорія безпеки соціальних систем». Професор Левченко О.М. у співавторстві підготував 5 навчальних посібників (з них 2 – з грифом Міністерства освіти і науки України), понад 15 монографій, Олександр Миколайович є співавтором «Енциклопедії корпоративного управління» (2006 р.), розробив більш ніж 35 методичних вказівок для студентів до вивчення дисциплін і виконання практичних занять.
За значні успіхи у науковій та педагогічній роботі, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм Левченко Олександр Миколайович нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2009 р.), золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського, званням «Кращий викладач вищого навчального закладу» (2010 р.) Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, Почесною грамотою Державного комітету підприємництва України та грамотами Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської міської ради і виконкому. Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність та якість вищої освіти, інноваційний розвиток економіки, професійний розвиток кадрів, стратегічне управління людськими ресурсами Дисципліни: Менеджмент; Стратегічне управління; Адміністративний менеджмент; Виробничий менеджмент; Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки

Наукові праці: Наукові праці - завантажити;  Наукові праці (монографії)  - завантажити
Google Академія     ; ORCID  ;Researcherid

 

 Зайченко Володимир Васильович

 кандидата наук з державного управління, доцент кафедри економіки праці та менеджменту

 Декан факультету економіки та менеджменту.

 Народився 21 січня 1978 року в м. Херсон.

 У 2000 р. закінчив  Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

 У 2001 р. закінчив Івано–Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба» здобувши кваліфікацію магістра.

 З 2003 по 2007 рр. навчався в аспірантурі Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію по спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління і отримав ступінь кандидата наук з  державного управління. Тема дисертаційного дослідження: «Механізми впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні».

 З 2007 р. – старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського державного технічного університету.

 З 2007 р. – доцент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського державного технічного університету.

 З 2010 по 2014 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

З 2014 р. і по теперішній час – декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

Автор понад 20 наукових та 7 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку агропромислового комплексу України, зарубіжний досвід реформування АПК, механізми розвитку АПК на регіональному рівні.

Дисципліни: Менеджмент; Управління інноваціями; Інноваційний менеджмент; Договірне право; PR-менеджмент; Правові засади адміністративної діяльності; Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні;

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Ткачук Ольга Володимирівна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Закінчила Кіровоградський національний технічний університет  за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

 У 2003-2004 рр. виконувала обов’язки начальника виробничого-економічного відділу БМП-816 корпорації «Укртрансбуд».

 У 2005 році працювала бухгалтером ТОВ ВКФ «Спліт».

 З листопада 2005 року по 2008 рік навчалася в аспірантурі кафедри «Економіка праці та менеджмент» за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

 Кандидат економічних наук з 2010 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 З 2008 року по теперішній час – викладач кафедри «Економіка праці та менеджмент» (працювала на посадах асистента, старшого викладача, на даний час – доцент кафедри).

 З вересня 2010 року по 2014 рік – виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету економіки та менеджменту (ФЕМ).

 З 2014 року по теперішній час – перший заступник декана ФЕМ.

 Сфера наукових інтересів: Конкурентоспроможність та якість вищої освіти, професійний розвиток кадрів, прогнозування кадрових потреб, інноваційний розвиток економіки

 Дисципліни: Антикризове управління; Комунікативний менеджмент; Управління проектами; Організаційна поведінка;

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Заярнюк Олексій Васильович

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народився 08.04.1982 року в м. Кіровоград

 У 2004 р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси», кваліфікаційний рівень – магістр.

 Кандидат економічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.03 Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (диплом ДК №  011075 від  25 січня 2013 р.).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 10 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 трудовий потенціал, зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціальний капітал, мале підприємництво, інноваційна діяльність, економічна безпека, інклюзивна освіта

 Дисципліни: Контролінг; Трудове право; Статистика ринку; Інформаційні системи та технології; Бізнес-планування інноваційного проекту; Управління конкурентоспроможністю персоналу; Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки;

Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Сторожук Оксана Василівна

 заступник зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент», член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету.

 Народилась 23.05.1976 року в м. Кіровоград

 У 1998 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (нині Кіровоградський національний технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

 Кандидат економічних наук з 2004 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (диплом ДК №  025456 від 13 жовтня 2004 р.).

 Доцент кафедри економіки праці та менеджменту (атестат  12 ДЦ № 016622 від 19 квітня 2007 р.).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 16 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Творчий потенціал науково-педагогічних працівників, інноваційна діяльність, економічна безпека, логістика, соціальний капітал

 Дисципліни: Логістика; Мотивація персоналу; Адміністрування інноваційної діяльності; Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки;

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

Немченко Тамара Борисівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

Народилась 22.03.1952 року

У 1974р. закінчила Харківський державний університет  за спеціальністю «Політична економія» (диплом з відзнакою).

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді  при Харківському державному університеті ім. О.М. Горького .

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – більше 30 років і 10 місяців, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

Розробляє та забезпечує навчально-методичним матеріалом курси, які вона викладає. Немченко Т.Б. у співавторстві підготовлено та видано 17 методичних вказівок для студентів до вивчення дисциплін і виконання практичних  занять, а також до виконання дипломних та магістерських робіт для студентів напряму «Менеджмент» та спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Сфера наукових досліджень: Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах соціально-орієнтованої економіки

Дисципліни: Маркетинг; Управління маркетинговою діяльністю підприємства;  Самоменеджмент;

Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Левченко Анна Олександрівна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилась 18.05. 1978 року.

 У 2000 закінчила Кіровоградський державний технічний університет та вступила до аспірантури. В університеті з 2003 обіймає посади асистента, стар­шого викладача, доцента (2005) кафедри економіки праці та менеджменту.

 Кандидат економічних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України м. Львів. Тема дисертаційного дослідження: «Регулювання регіонального ринку праці в системі соціально-  економічних відносин».

 Автор 46 наукових праць та методичних видань, серед яких 2 монографії, енциклопедія корпоративного управління (у 3-х томах, у співавторстві).

 Сфера наукових інтересів

 професійний та соціаль­ний розвиток персоналу, управління людськими ресур­сами та трудовим потенціалом.

 Дисципліни:

 Операційний менеджмент; Основи технічного нормування виробництва; Управління трудовим потенціалом; Теорія безпеки соціальних систем; Людський розвиток;

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Глевацька Наталія Миколаївна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилась 28.04.1975 року.

 У 1997 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Управління трудовими ресірсами», кваліфікаційний рівень – спеціаліст (диплом АКО № 97000039).

 У 1998 р. закінчила магістратуру Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом КС № 10453314).

 Кандидат економічних наук з 2006 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (диплом ДК № 038415 від 14 грудня 2006 р.).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – понад 14 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 З 16.05.2008р  по теперішній час - доцент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

 У теперішній час Глевацька Н.М. працює над науковою проблемою щодо поліпшення якості трудового потенціалу регіону, зайнятості населення України в умовах нестабільної економічної ситуації,  покращення  конкурентоспроможності робочої сили України.

 Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність робочої сили, освіта

 

Дисципліни:

Організація праці менеджера;Організація праці на підприємстві; Державне регулювання зайнятості; Основи національної безпеки; Теорія організації; Основи зовнішньоекономічної діяльності; Демографічна статистика;

Список наукових праць
Google Академія    

 

 Грінка Тетяна Іванівна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 22.05.1973 року в м. Кировоград.

 У 1994 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (диплом з відзнакою).

З 1994 р. по 1999 р. працювала економістом у відділі валютних операцій АКБ "Укрсоцбанк"

 Кандидат економічних наук з 2006 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (диплом ДК №  038260 від 09 листопада 2006 р.).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації –16 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 ефективність, рентабельність праці

 Дисципліни:

 Інвестиційний менеджмент; Корпоративне управління; Маркетинг послуг; Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; Аудит адміністративного менеджменту; Аудит персоналу, діагностика в системі управління; Аудит і оцінювання  управлінської діяльності;

 Список наукових праць
Google Академія    

 
 

 Абашина Олена Василівна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 30.05.1978 року в м. Кіровоград

 У 2000 році з відзнакою закінчила Кіровоградський державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» кваліфікаційний рівень – магістр.

 У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економічна політика», а у 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки праці та менеджменту.

 Є одноосібним автором 55 наукових праць та автором двох колективних монографій.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації –15 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Ринок праці, конфліктологія

 Дисципліни: Ринок праці; Регіональна економіка; Конфліктологія; Соціологія конфлікту; Соціальна полтика; Університетська освіта; Етика бізнесу; Етика ділового спілкування;

 Список наукових праць
   ORCID

2 сторінка