Ми у соціальних мережах:
 

Левченко Олександр Миколайович  

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедрою «Економіки праці та менеджменту»

академік Академії економічних наук України

 

Народився 19.05.1973 року в м. Кіровоград

В 1995 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Підйомнo-транспортні, будівельні, шляхові машини та  устаткування»  і отримав кваліфікацію інженера-механіка.

 

Захистив кандидатську дисертацію в 1999 році за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» на тему: ««Підвищення якості трудового  потенціалу на регіональному рівні» на матеріалах  Кіровоградської області».

 

Захистив докторську дисертацію в науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України за спеціальністю «Економіка та управління національним  господарством» на тему: «Концептуальні засади державного регулювання процесу відтворення професіонального потенціалу України».

Сфера наукових інтересів

Менеджмент персоналу, стратегічний розвиток економіки,  управління людськими ресурсами та трудовим потенціалом.

Дисципліни:

Стратегічне управління

Адміністративний менеджмент

Виробничий менеджмент

Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері ФЕБ

Наукові праці:

Наукові праці - завантажити

Наукові праці (монографії)  - завантажити

 

ФІЛЬШТЕЙН ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ

 доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, нагороджений Почесними Грамотами Верховної ради України та Уряду України

 

 Наукові публікації

 1. Фільштейн Л.М. Фінанси України. Навчальний посібник – К-д, вид-во «Народне слово». – 1994. – С.160.

 2. Фільштейн Л.М. Грошовий обіг та кредит. Навчальний посібник – К-д, Державне Центр.-Укр. вид-во. – 1995. – С.61.

 3. Фільштейн Л.М. Менеджмент виробництва. Навчальний посібник –    К-д, вид-во «Народне слово». – 2002. – С.76.

 4. Фільштейн Л.М., Малаховський Ю.В.  Економіка праці в машинобудівному комплексі. Навчальний посібник. – К-д.: ПП        «Ін вест-груп». – 2004. – С. 284.

 5. Фільштейн Л.М., Петров Ю.Д., Малаховський Ю.В. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. З Грифом Міністерства освіти і науки України. – К-д, РВЛ КНТУ. – 2005. – С. 266.

 6. Фільштейн Л.М. Праця. Техніко-економічне та соціальне нормування. Навчальний посібник – К-д, РВЛ КНТУ – 2007. – С.88.

 7. Фільштейн Л.М.  Дохід нації та його державний менеджмент. Монографія. - К-д, вид-во «Народне слово». – 2007. – С.112.

 8. Фільштейн Л.М. Фінанси, гроші, банківський кредит.  Навчальний посібник. К-д, РВЛ КНТУ. – 2007. – С. 211.

 9. Фільштейн Л.М. Організація менеджменту інноваційної діяльності. К-д, РВЛ КНТУ. – 2009. – с. 148.

10. Фільштейн Л.М. Основи управління інноваційними процесами. Навчальний посібник. – К-д, ПП М’ятович Г.В. – 2010. – С. 176.

11.Фільштейн Л.М. Фінанси, гроші, банківський кредит.  Навчальний посібник. Друге видання. – К-д, РВЛ КНТУ. – 2013. – С. 211.

 
 

 Зайченко Володимир Васильович

 Декан факультету економіки та менеджменту.

 Народився 21 січня 1978 року в м. Херсон.

 У 2000 р. закінчив  Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

 У 2001 р. закінчив Івано–Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба» здобувши кваліфікацію магістра.

 З 2003 по 2007 рр. навчався в аспірантурі Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію по спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління і отримав ступінь  кандидата наук з державного управління. Тема дисертаційного дослідження: «Механізми впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні».

 З 2007 р. – старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського державного технічного університету.

 З 2007 р. – доцент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського державного технічного університету.

 З 2010 по 2014 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

 З 2014 р. і по теперішній час – декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

 Автор понад 20 наукових та 7 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку агропромислового комплексу України, зарубіжний досвід реформування АПК, механізми розвитку АПК на регіональному рівні.

Дисципліни:

Менеджмент

Управління інноваціями

Інноваційний менеджмент

Договірне право

PR-менеджмент

Правові засади адміністративної діяльності

Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні

 

 Список наук.праць_12.2014 Ткачук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наукові праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ЛЕВЧЕНКО Анна Олександрівна

 

 (нар. 1978) - к.е.н. (2003), доцент кафедри економіки праці та менеджменту.

 У 2000 закінчила КДТУ та вступила до аспірантури. В університеті з 2003 обіймає посади асистента, стар­шого викладача, доцента (2005) кафедри економіки праці та менеджменту.

 Сфера наукових інтересів: професійний та соціаль­ний розвиток персоналу, управління людськими ресур­сами та трудовим потенціалом. Автор 46 наукових праць та методичних видань, серед яких 2 монографії, енциклопедія корпоративного  управління (у 3-х томах, у співавторстві).

Список опублікованих наукових праць

 

 

 
Список наукових праць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проводить лекційні заняття з дисциплин: інвестиційний менеджмент, 

   корпоративне управління, маркетинг послуг, обліково-аналітичне 

   забезпечення економічної безпеки підприємства, аудит адміністративного 

   менеджменту, аудит персоналу, діагностика в системі управління, аудит і 

   оцінювання управлінської діяльності.

   Статті доцента Грінки Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  НАУКОВІ ПРАЦІ доцента кафедри  “Економіка праці та менеджмент”

 

 Кіровоградського національного технічного університету

 Сочинської-Сибірцевої Ірини Миколаївни

 

 

 

 

 

 

 
 Наукові праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Липчанський Володимир Олександрович (нар.1958)

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки праці та менеджменту.

 У 1980 році закінчив КІСМ. З  1980 року працює в інституті. Економіст з управління трудовими ресурсами. В 2002 році закінчив КДТУ за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами».

 

 Сфера наукових інтересів

 соціально – психологічні та ергономістичні аспекти трудової діяльності. Має 18 наукових публікацій.

Дисципліни

Соціологія праці

Психологія управління

Методика викладання у вищій школі

Наукові праці

 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 

 Список опублікованих праць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рябоволик Тетяна Федорівна

  Асистент кафедри економіки праці та менеджменту.

  Народилася 13 травня 1983 року в м. Київ. У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» здобувши кваліфікацію магістра.

  З 2005 по 2009 рр. працювала асистентом на кафедрі обліку і аудиту Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

  З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Кіровоградського національного технічного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Державне        регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки».

  З 2012 по 2013 рр. працювала техніком першої категорії ІОЦ Кіровоградського національного технічного університету.

  З 2013 рр. по теперішній час працює асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

  Автор понад 15 наукових та 10 навчально-методичних праць.

 

  Сфера наукових інтересів:

  державне регулювання зайнятості, сприяння зайнятості населення, інноваційна діяльність підприємств, дослідження інноваційного сектору економіки.

 

Дисципліни:

Виробничий менеджмент

Демографія

Психологія діяльності і навчальний менеджмент

Операційний менеджмент

Адміністративний менеджмент

Управління трудовим потенціалом

Стратегічний та інноваційним менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки

Стратегія бізнес-планування

 

 ; Наукові праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 

 

  Список наукових праць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 

Коваленко Сніжана Володимирівна

Асистент кафедри економіки праці та менеджменту.

Народилася 10 листопада 1985 року в м. Кіровоград.

У 2008 р. закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці», здобула кваліфікацію економіста, менеджера персоналу.

У 2009 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобула кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту.

З 2010 по 2013 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Кіровоградського національного технічного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Державне регулювання трудового потенціалу в аграрному секторі економіки».

З 2013 р. по теперішній час працює асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

Автор понад 14 наукових та навчально-методичних праць.

 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ
 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИТЕ