Ми у соціальних мережах:
 
 Сибірцев Володимир Васильович

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народився 25.05.1972 року

 У 1996 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Економіка і соціологія праці» (диплом спеціаліста з відзнакою) та отримав кваліфікацію - економіст.

 У 2005 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук (спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами). Тема дисертації: «Оцінка соціального стану виробничого  колективу в умовах  антикризового управління промисловими підприємствами».

 Має понад 60 наукових публікацій.

 У 1999, 2009 та 2011 роках проходив підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана; у 2007 році – у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук  України.  

 Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, національний ринок праці, дистанційне навчання

 Дисципліни: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Державне регулювання економіки; 

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

  Липчанський Володимир Олександрович

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки праці та менеджменту.
Народився 11.10.1958 року

 У 1980 році закінчив Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування. З  1980 року працює в інституті. Економіст з управління трудовими ресурсами. В 2002 році закінчив КДТУ за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». Має 18 наукових  публікацій.

Сфера наукових інтересів: соціально – психологічні та ергономістичні аспекти трудової діяльності

Дисципліни: Соціологія праці; Психологія управління; Методика викладання у вищій школі; 

Список наукових праць
Google Академія    

 

 Малаховський Юрій Віталійович

 Кандидат економічних наук, доцент кафедри “Економіка праці та менеджмент”

 Народився 10.12.1961 р. у м. Новомиргород Кіровоградської області

 У 1984 р. закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю “Планування народного господарства”.

 Кандидат економічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (диплом ДК № 025499 від 13 жовтня 2004 р.).

 Доцент кафедри економіки праці та менеджменту з 2006 року (атестат 02 ДЦ № 012618 від 15 червня 2006 р.)

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 26 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Ефективність та продуктивність функціонування регіональної економіки, менеджмент продуктивності, фінансовий менеджмент

 Дисципліни: Методологія та засоби адміністративного менеджменту; Фінансовий менеджмент; Менеджмент продуктивності; Економіка та фінанси підприємств; Інвестиційні та фінансові інструменти адміністративного менеджменту;

 Список наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Костромін Геннадій Тимофійович

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народився 18.08.1939 року в м. Миколаївськ-на-Амурі, Хабаровська область.

 У 1963 р. закінчив Хабаровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю інженер-будівельник.

 У 1986 р. закінчив Академію суспільних наук, м. Москва за спеціальністю «Економіст».

 Кандидат економічних наук з 1986 р. Дисертацію захистив при Академії суспільних наук, м. Москва.

 Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 28 років, у Кіровоградському національному технічному університеті – 19 років.

 Академік Академії економічних наук України.

 Член правління Спілки економістів України.

 Голова Кіровоградського обласного управління СЕУ.

 Нагороджений золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського.

 Член Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) у 1967 році.

Сфера наукових інтересів: Управління народним господарством України.

Дисципліни: Менеджмент організацій; Публічне адміністрування; Конкурентна політика; Проектний аналіз;

ССписок наукових праць
Google Академія     ORCID

 

 Красножон Наталія Сергіївна

 кандидат економічних наук, старший викладач кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилась 03.05.1987 року,  м. Кіровоград

 У 2008 році закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікаційний рівень – магістр (диплом з відзнакою).

 Кандидат економічних наук, 08.00.07– демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (ДК № 010304 від 25 січня 2013 р.)

 Сфера наукових інтересів:

 ринок праці, процес сегментації, інноваційний розвиток

 Список наукових праць

 

Хачатурян Олена Сергіївна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту

Має три вищі освіти: спеціаліст з економіки підприємства (2004 рік, диплом з відзнакою); магістр з управління персоналом і економіки праці (2005 рік, диплом з відзнакою); спеціаліст  за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» (2013 рік).

У 2008 році закінчила аспірантуру КНТУ за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» і в 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в спеціалізованій вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

За час науково-педагогічної діяльності опубліковано біля 60 наукових праць у фахових і інших виданнях, у тому числі навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (2011 рік) і монографія (2012 рік).

Приймала участь у більш ніж 30 Міжнародних, Всеукраїнських і Регіональних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів: теорія і практика соціально-трудових відносин у малому підприємництві;

Дисципліни: Фінансовий менеджмент; Основи бізнесу; Державне регулювання економіки підприємства; Бізнес-планування; Самоменеджмент; Управління комерційною діяльністю підприємства;

 Список наукових праць

 

 Журавльов Віталій Максимович

 старший викладач кафедри «Економіка прці та менеджмент»

 Народився 04.11.1946 року в м. Кіровограді.

 У 1964 році вступив до Кіровоградського філіалу Харківського політехнічного інституту. У 1970 році закінчив повний курс Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування по спеціальності «Технологія машинобудування,  металорізальні верстати та інструменти» - присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. В період з 1964 по 1966 рік працював на робітничих посадах (різчик металу, фрезерувальник) на мащинобудівних підприємствах м.Кіровограда. В 1966 році  перейшов на денне відділення. По закінченню інституту працював інженером-конструктором, завідувачем лабораторією, інженером НДСу. З 1974 по 1994 рік працював викладачем Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства. З  1995 року працює старшим викладачем кафедри. У 2002 році закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси» - присвоєно кваліфікацію економіст.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років. Автор 32 наукових праць, з них 15 методичних вказівок.

 Сфера наукових інтересів: Функції та методи менеджменту,  корпоративне управління та корпоративна культура.;

 Дисципліни: Менеджмент та маркетинг (для студентів спеціальностей: інженерна механіка, машинобудування та комп’ютерна інженерія); Сучасні концепції менеджменту (для студентів спеціальностей: інженерна механіка та машинобудування).;

 Список наукових праць

 

  Рябоволик Тетяна Федорівна

  Асистент кафедри економіки праці та менеджменту.

  Народилася 13.05.1983 року в м. Київ. У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» здобувши кваліфікацію магістра.

  З 2005 по 2009 рр. працювала асистентом на кафедрі обліку і аудиту Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

  З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Кіровоградського національного технічного університету. Тема дисертаційного дослідження:      «Державне регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки».

  З 2012 по 2013 рр. працювала техніком першої категорії ІОЦ Кіровоградського національного технічного університету.

  З 2013 рр. по теперішній час працює асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

  Автор понад 15 наукових та 10 навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів:

  державне регулювання зайнятості, сприяння зайнятості населення, інноваційна діяльність підприємств, дослідження інноваційного сектору економіки.

 

Дисципліни:

Виробничий менеджмент; Демографія;  Психологія діяльності і навчальний менеджмент; Операційний менеджмент;  Адміністративний менеджмент; Управління трудовим потенціалом;  Стратегічний та інноваційним менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки; Стратегія бізнес-планування;

Завантажити наукові праці
Google Академія    

 

  Корнєєва Тетяна Сергіївна

 асистент кафедри «Економіка праці та менеджмент».

 Народилася 16.11.1982 року в м. Кіровоград.

 У 2004 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» ОКР «Магістр» (диплом з відзнакою).

 У 2007 р. закінчила очну аспірантуру за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 8 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 продуктивність праці, ефективність трудової діяльності, інноваційна праця

 Дисципліни: Менеджмент; Менеджмент організацій; Публічне адміністрування; Інформаційні технології адміністративного менеджменту; Система адміністрування на підприємстві; 

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки;

 Наукові праці
Google Академія     ORCID

 

 

 Тушевська Тетяна Володимирівна

асистент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

Народилася 24.11.1983 року в м. Кіровоград.

В 2005 році закінчила Кіровоградський національний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала ступінь магістра (диплом з відзнакою).

З 2006 року працює на кафедрі асистентом.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 9 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті

Сфера наукових інтересів:

соціально-економічні чинники розвитку підприємства, соціальна ефективність, соціально-психологічний клімат коллективу

Дисципліни:

Фізіологія та психологія праці; Психологія управління; Соціологія праці; Ергономіка; Основи наукових досліджень; Професійна психологія;

 Наукові праці
Google Академія    

 

 Кіріченко Ольга Вячеславівна

 Асистент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 2.02.1983 року в м. Кіровоград

 У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікаційний рівень – магістр.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації –10 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Мотивація персоналу, корпоративна культура

Дисципліни:

Менеджмент;Корпоративне управління; Організація праці; Інформаційні системи в менеджменті; Економіка праці та соціально-трудові відносини;

Список наукових праць
Google Академія    

 

 Доренська Анна Олександрівна

 Асистент кафедри кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 02.07.1983 року в м. Олександрії

 У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою), кваліфікаційний рівень – магістр.

 З 2005 по 2008 роки навчалась в аспірантурі КНТУ за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». На сьогодні ведеться наукова робота на тему «Організація діяльності працівників аварійно-рятувальних служб».

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 років (Кіровоградський інститут комерції, Кіровоградський національний технічний університет).

 

 Сфера наукових інтересів:

 соціальна й економічна безпека

 Список наукових праць

1 сторінка

3 сторінка